Που θα μας βρείτε

Επικοινωνία

Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας

Οικοδομικό τετράγωνο 49 ΔΑ9
Βι.Πε.Θ
Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.κ. 57022
τηλ: 2310.795.968
fax: 2310.795.972
anakyklosi-am
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
PDF Εκτύπωση E-mail

Σκοπός

Η Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας είναι μια ανώνυμος εταιρεία με σκοπό την ανακύκλωση των υλικών ή των αντικειμένων που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις καθώς και από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

 

Τα υλικά αυτά συλλέγονται και μεταφέρονται στην Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας ζυγίζονται, επιθεωρούνται και τοποθετούνται σε μια σειρά ξεχωριστών κατηγοριών όπως για παράδειγμα:
- Σπασμένα τούβλα και κεραμίδια
- Ενισχυμένο μπετόν
- Μη – ενισχυμένο μπετόν
- Ανάμεικτα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων

Αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να ανακυκλωθούν σε συγκεκριμένους χώρους εναπόθεσης, ανάλογα με την προέλευση τους στις εγκαταστάσεις της Ανακύκλωσης Αδρανών Μακεδονίας σε:

•Αδρανή υλικά από κατεδαφίσεις κτιρίων
•Αδρανή υλικά από κατεδαφίσεις βιομηχανοστασίων και βιοτεχνικών χώρων.
•Αδρανή υλικά από ανακαινίσεις κτιρίων
•Αδρανή υλικά από εκσκαφές
•Αδρανή υλικά από χωματουργικές εργασίες
•Αδρανή υλικά από καθαιρέσεις οδοστρωμάτων

Ο μηχανικός και τεχνολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων της Ανακύκλωσης Αδρανών Μακεδονίας την αναγάγουν σε μια από τις ποιο σύγχρονες ευρωπαϊκές μονάδες. Με δυνατότητα ανακύκλωσης σχεδόν 100% του συνόλου των προ αναφερθέντων αδρανών υλικών

Στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας, μέσα από ένα σύνολο ενεργειών, γίνεται η διαλογή των υλικών σε αυτά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για το σκοπό που παράχθηκαν, με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά. Καθώς και η απομάκρυνσης στοιχείων όπως ξύλα, πλαστικά, σίδερα, κ.λ.π.

 

 

Στα επόμενα στάδια, ξεκινά η διαδικασία (αξιοποίησης) επεξεργασίας και παραγωγής των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται στα απόβλητα υλικά. Κατά τη διαδικασία αυτή διαχωρίζετε το πιο λεπτόκοκκο κλάσμα (0-16mm) και το υλικό μεσαίας κοκκομετρίας (16-32 mm), ενώ το υπόλοιπο μεταφέρεται για θραύση μέσω μεταφορικής ταινίας προς δημιουργία υλικού μικρότερης κοκκομετρίας.Το παραγόμενο προϊόν μεταφέρεται σε αποθηκευτικό χώρο μέχρι να διατεθεί.παράγει τελικό καθαρό προϊόν προς χρήση.

Για την καλύτερη και ακριβέστερη κατανόηση των εννοιών αλλά και των υλικών που ανακυκλώνει η Ανακύκλωση Αδρανών Μακεδονίας σας παραθέτουμε τον επίσημο πίνακα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.
Από τον παρακάτω κατάλογο ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα υλικά με αστερίσκο*

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) σύμφωνα με το Κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.)
Ανά κατηγορία
01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

01 01 σκυρόδεμα
01 02 τούβλα
01 03 πλακάκια και κεραμικά
01 06* μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06

02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό
02 01 ξύλο
02 02 γυαλί
02 03 πλαστικό
02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα
03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01
03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

04 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
04 02 αλουμίνιο
04 03 μόλυβδος
04 04 ψευδάργυρος
04 05 σίδηρος και χάλυβας
04 06 κασσίτερος
04 07 ανάμεικτα μέταλλα
04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες

04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο  04 10

05 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών
05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
05 04 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο  05 03
05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
05 06 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο  05 05
05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 21 17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07

06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο
06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν
06 04 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 06 01 και 06 03
06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο

08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο
08 01* υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες

08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01

09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
09 01* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
09 02* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)
09 03* άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 09 01,  09 02 και 09 03. 22

Από το κατάλογο ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα υλικά με αστερίσκο*ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ

ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗ
 


Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: premium drupal themes ThemZa  Valid XHTML and CSS.